دسته بندی محصولات

-۲%
۱۸۵۰۰۰۰۰ تومان
-۱۱%
۱۵۷۰۰۰۰ تومان
-۲۳%
۱۴۹۰۰۰ تومان
-۱۱%
۳۵۲۰۰۰ تومان
-۲۷%

چسب پلی سولفاید و پلی اتیلن

چسب دوجداره ۳۳ کیلویی

۱۱۰۰۰۰۰ تومان
-۱۷%
۸۳۰۰۰ تومان
-۵%
جدید
۴۱۸۰۰۰ تومان
-۱۶%
۱۳۰۰۰۰ تومان
-۱۷%
۲۰۹۰۰۰ تومان
-۱۳%
۲۵۳۰۰۰ تومان

پرفروش ترین محصولات

-۱۶%
۱۳۰۰۰۰ تومان
-۲%
۱۸۵۰۰۰۰۰ تومان
-۱۳%
۲۵۳۰۰۰ تومان
-۱۷%
۲۰۹۰۰۰ تومان
-۵%
جدید
۴۱۸۰۰۰ تومان
۱۰۸۰۰۰۰ تومان

درزگیر و ضربه گیر

ضربه گیر پفکی ایرانی

۲۷۰۰۰ تومان

نمونه کارها

آخرین مقالات