• دهنه اتوماتیک ویکتوری با شیشه طرح دار- فرم استیل طلایی
  • کارفرما: جناب فارسیان
  • محل پروژه: تهرانپارس